Η ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΓ Ε.Π.Ε  διαθέτει :
  • Ανοιχτοί κάδοι 7m3, 10m3, 32m3
  • Πρέσες απορριμμάτων από 6m3 έως 30m3
  • Φορτηγά τύπου skip loader
  • Φορτηγά τύπου hook-lift
  • Φορτωτές
  • Χοάνες μπαζών
  • Βυτία υγραερίου

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  Κ.Γ  Ε.Π.Ε
Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων
Εμπορία Ανακυκλώσιμων Υλικών   
Αντιπροσωπία-Διανομή  Υγραερίου
ΑΦΜ 997859811 ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΘΕΣΗ : ΚΟΣΜΑ ΕΞΑΜΗΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Κιν: 6945 799849 ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741 0 38200
email: farma62@yahoo.gr 
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT