ΦΑΡΜΑΚΗΣ  Κ.Γ  Ε.Π.Ε
Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων
Εμπορία Ανακυκλώσιμων Υλικών   
Αντιπροσωπία-Διανομή  Υγραερίου
ΑΦΜ 997859811 ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΘΕΣΗ : ΚΟΣΜΑ ΕΞΑΜΗΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Κιν: 6945 799849 ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741 0 38200
email: farma62@yahoo.gr 
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT