Διαχείριση ΜΗ επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

  • Η ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΓ Ε.Π.Ε  δραστηριοποιεί  στην συλλογή αποκομιδή ΜΗ επικινδύνων στερεών αποβλήτων δίνοντας λύσεις  περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην  ανακύκλωση  υλικών  (χαρτί - πλαστικό - μέταλλο- γυαλί).

Εφαρμογή υγραερίου

  • Η ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΓ Ε.Π.Ε  δραστηριοποιεί  σε εγκαταστάσεις υγραερίου για οικιακή - βιοτεχνική -βιομηχανική χρήση  από  τεχνικό προσωπικό  μηχανολόγους μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνικούς που κατασκευάζουν, επισκευάζουν και συντηρούν εγκαταστάσεις υγραερίου ικανούς να δώσουν λύση σε μικρά κα μεγάλα προβλήματα.

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  Κ.Γ  Ε.Π.Ε
Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων
Εμπορία Ανακυκλώσιμων Υλικών   
Αντιπροσωπία-Διανομή  Υγραερίου
ΑΦΜ 997859811 ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΘΕΣΗ : ΚΟΣΜΑ ΕΞΑΜΗΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Κιν: 6945 799849 ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741 0 38200
email: farma62@yahoo.gr 
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT