Διαχείριση Αποβλήτων από την ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. Γ. Ε.Π.Ε. στην Κόρινθο

 
 
 

Διαχείριση ΜΗ επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

 
Η ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. Γ. Ε.Π.Ε. στην Κόρινθο δραστηριοποιείται στη συλλογή - αποκομιδή ΜΗ επικινδύνων στερεών αποβλήτων, παρέχοντας λύσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην ανακύκλωση υλικών (χαρτί - πλαστικό - μέταλλο - γυαλί).

Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από:

 
 
 
 
 
 
Ανοιχτοί κάδοι 7m3, 10m3, 32m3
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρέσες απορριμμάτων από 6m3 έως 30m3
 
 
 
 
 
 
 
 
Φορτηγά τύπου skip loader
 
 
 
 
 
 
 
 
Φορτηγά τύπου hook-lift
 
 
 
 
 
 
 
 
Φορτωτές
 
 
 
 
 
 
 
 
Χοάνες μπαζών
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανακυκλώσιμα Υλικά

 

Η ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. Γ. Ε.Π.Ε. διαθέτει:

 
  • Χαρτί - Χαρτόνι
  • Πλαστικό (PE-PP-PET-PVC-PS)
  • Μέταλλα - Σίδερο
  • Μη Σιδηρούχα Μέταλλα (Χαλκό - Ορείχαλκο - Αλουμίνιο)
  • Γυαλί
 
 
 
 
Ανακυκλώσιμα Υλικά