Φορητές Χημικές Τουαλέτες (WC) από την ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. Γ. Ε.Π.Ε. | Κόρινθος

 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (WC)

 
Η ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. Γ. Ε.Π.Ε., με έδρα την Κόρινθο, παρέχει και υπηρεσία μίσθωσης και συντήρησης φορητής χημικής τουαλέτας (wc).

Η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, είναι κύριος στόχος για εμάς και τον επιτυγχάνουμε με έμπειρο, εξειδικευμένο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό, έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κάθε περίστασης που δραστηριοποιούμαστε.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, σας παρουσιάζουμε την νέα παρεχόμενη υπηρεσία από την εταιρείας μας που άφορα την μίσθωση & την συντήρηση φορητής χημικής τουαλέτας (wc).

Οι φορητές χημικές τουαλέτες (wc), χαρακτηρίζονται για την ευκολία εγκατάστασης καθώς και συντήρησης σε οποιονδήποτε χώρο, χάρις τον μεταφορικό και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουμε.
Διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την πραγματοποίηση ενός γεγονότος ή και για πάγια χρήση, αφού καλύπτουν πλήρως οποιαδήποτε ανάγκη υγιεινής.

Διαθέτουμε δυο (2) τύπους φορητών χημικών τουαλετών (wc), οι οποίοι απεικονίζονται παρακάτω.

Όλα τα προϊόντα προς μίσθωση, διακρίνονται από μεγάλη αυτονομία, πλήθος επιπρόσθετων παροχών κατ΄ απαίτηση του πελάτη και φυσικά την υψηλή αισθητική.

Για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και για οικονομική προσφορά της παρεχόμενης υπηρεσίας, επικοινωνήστε μαζί μας.